Ei utruleg bra bok

Skulle gjerne hatt denne lig­g­jande klar på nat­tbor­det 5. sep­tem­ber, dagen den vart utg­jeve, men myn­tane frå løn­ninga var viden faren for lengst. Fekk den i posten for over ei veke sidan, men kona kom meg i forkjøpet på å lese gjen­nom den. Det var fyrst i går eg fekk sjans til å pløye gjen­nom denne vesle gule boka.

Eg har skrive om Andreas Grav­dal tidle­gare, om hans føre­drag med fokus på iden­titet og sjølv­bilete i ung­dom­skul­turen. No har han alt­så sam­la mange av dei vik­ti­gaste spørsmåla ein kan, og bør, stil­la seg sjølv her i livet mel­lom to per­mar. Resul­tat: Ei utru­leg bra bok for unge folk. På spørsmål frå NRK om val av tit­tel, svara han enkelt og gre­it at han hadde lyst å skrive ei utru­leg bra bok, og kalle den deretter.

Eg sat­te av eit par timar for å lese gjen­nom boka. Eg trengte berre 45 min­utt så var eg fer­dig — fyrste gong. Det som slår meg ganske raskt er at denne er let­tlest, både med tanke på oppsett men også på måten for­fattaren skriv på.

Eg leste den atter ein gong. Bud­skapet var like enkelt å få med seg denne gongen også. Og det er jo bra, i og med at det hand­lar om deg. Ikkje om kven du vil vere, men kven du fak­tisk er.

For kort å opp­sum­mere det skrivne innhaldet, sit­er­ar eg Andreas sjølv:

Lite fiks­faks, mest sunt bondevett.

For å opp­sum­mere endå kortare, og kan­skje set­je alt på spis­sen, hand­lar den rett og slett om:

Livet.

Store greier dette, men han har, som nem­nt, klart å gjere spør­måla om denne vitale delen ganske lett tilgjen­ge­leg for alle. Sjølv om tit­te­len på boka seier at den er utro­leg bra for unge folk, er dette ei bok alle burde lese. Den er rikt illus­tr­ert og inneheld mange fif­fige døme på både det eine og det andre.

Eg kas­tar ikkje terningar, men eg kan sterkt råda andre til å lese denne boka. Tit­te­len held det den lovar.

Sjekk ut og kjøp boka på her!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

2 comments

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.