Categories
Artfundige saker Datateknologi Grafikk/design

Blanke ark og fargestiftar

Me hugsar nok dei fine strek­teikningane frå då me var born langt bak i hov­udet. Eller, dei var kan­skje ikkje akku­rat dei vakraste kun­stver­ka, men kor kreativ kan ein vere med enkle strekar? Usikker, då det kan­skje ikkje er noko fasit…

På nettstaden Draw a Stick­man vert du møtt av eit lite kvitt felt og får beskjed om å teikne ein strek­mann. Kva teik­nar du? Ein slik du teik­na i barne­ha­gen, eller let du hjer­nen få fritt spelerom og kreer­er eit litt meir omfat­tande kun­stverk?

Det har eigent­leg ikkje noko å seie, men eg kan love deg at det vert meir under­hal­dande etterk­vart om du star­tar med noko litt ekstra. Etter du er fer­dig med strek­man­nen din og trykker deg vidare, får du forskjel­lige oppgåver du skal utføre. Alt ved hjelp av strek­teikningar. Enkelt og gre­it, eller kva? Have fun!