Categories
Artfundige saker Datateknologi Grafikk/design

Nye blanke ark

Lyst å nytte teiknekunnskapen din, men er redd for resul­tatet? Ikkje vér redd, i den nye episo­den av Draw a Stick­man er det fort­satt ingen fasit på kor­leis ting skal sjå ut. Slipp kreativiteten laus!

Hugsar du sidan med strek­man­nen eg pre­sen­terte for deg i okto­ber? No har gjen­gen i reklame­byrået Ken­tucky Web Design lansert episode to av even­tyret her!

Prin­sip­pet er fort­satt det same; Etter du har val­gt episode vert du møtt av eit lite kvitt felt og får beskjed om å teikne ein strek­mann. Kan røpe at denne episo­den inneheld ein tiger og ein fly­gande heis. Som sist er det berre å la kreativiteten fly­te og teikne akku­rat den strek­man­nen du føler for!