Nye blanke ark

Hugsar du sidan med strek­man­nen eg pre­sen­terte for deg i okto­ber? No har gjen­gen i reklame­byrået Ken­tucky Web Design lansert episode to av even­tyret her!

Prin­sip­pet er fort­satt det same; Etter du har val­gt episode vert du møtt av eit lite kvitt felt og får beskjed om å teikne ein strek­mann. Kan røpe at denne episo­den inneheld ein tiger og ein fly­gande heis. Som sist er det berre å la kreativiteten fly­te og teikne akku­rat den strek­man­nen du føler for!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!