Knask på ein fredag: Mars

Eg tenk­te at eg skulle få god tid til å finne godt stoff til deg no då eg hadde fød­selsper­misjon, men det er som dei seier: Eit born er eit born, to er ti. Eg veit det er ein dår­leg unnskyld­ning, men sånn er det berre. Det kjem forhåpentlegvis ei myk­je meir fyldig utgåve siste freda­gen i april.

Med denne reklamekam­pan­jen for LEGO av det tyske kom­mu­nikasjons­byrået Jung von Matt sat­sar eg alt på at den veg opp for den min­i­male meng­da med knask i dag. Klarar du å gjette deg fram til kva den skal illustrere?

God helg!

 

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!