Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi

Det internasjonale kontor

Som ein del av eit godt design er god typografi eit essen­sielt punkt på lista. Bak luka for dagen pre­sen­ter­er eg eit kon­tor som abso­lutt kan sakane sine!

Categories
Skrifter/typografi

Typografikrafta er fullført

Det kan jo virke ut som om eg er ein fan av Star Wars sidan eg pub­lis­er­ar så myk­je med innhald frå serien. Men det er vel mest for­di det er laga så myk­je typografisk god­teri at det berre opplysast om…

Categories
Skrifter/typografi

Kva betyr typografien for deg?

Det ligg som oftast ein heil del arbeid og tankar bak valet av skrift­typen nyt­ta i alle trykksak­er — typografi er vik­ti­gare enn du kan­skje trur.

Categories
Skrifter/typografi

Lat manien ta overhand

Bak luke 14 finn du ei nett­side med ei spalte som kjem med typografik­nask, med innhald som tilsvarar heile min julekalen­der kvar veke — til saman!

Categories
Skrifter/typografi Video/film

Sinte typografiske feiltramp

Den er pris­beløn­na for sin per­fek­te skildring, gjen­nom­førte 60-tals stil og gode dia­log. Det er noko som heit­er «Nobody’s per­fect», og det gjeld TV-serien Mad Men også — i alle fall typografisk sett.

Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi

«Når enden er god…»

Det er mange ytringar og gode ord der ute. Same kor dår­lege mange av dei er, hjelper det ofte å putte det inn i ei god. Bevisa er bak luke num­mer tolv.

Categories
Skrifter/typografi

Skrifta med det rare i

Er du på jakt etter ei heilt spe­siell skrift til eit pros­jekt? Då kan eg i luka for dagen tipse deg om eit lass med ikkje fullt så lekre skrifter…

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Skrifter/typografi

Skal det vere ein «The»?

Kven har vel ikkje sett ein kul plakat, filmtit­tel eller ei annonse med typograferte ele­ment som ein synst var eit syn for augo? I dagens luke møter du ein som har tatt det eit steg vidare.

Categories
Skrifter/typografi

Det typografiske sinn

Hadde eg vore ein lærar i typografifaget kunne eg lett ha kome på idéen i dagens luke, men trur eg ikkje kunne toppe arbei­det som allereie er gjort…

Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi

Din skriftven

Er du ein design­er som likar at skriftene fun­ger­er i net­tle­saren? Lyst å teste ut eigne skrifter i ditt design? Då har luka for dagen det rette verk­tyet til deg!