Skrifta med det rare i

Addic­tive Fonts har sam­la ein god del skrifter som kan­skje ikkje pas­sar inn i ei trykksak som treng les­bar tekst, men som pas­sar ypper­leg om du treng eit heilt spe­sielt uttrykk. Med namn som Ägg­stock­Gravid, Kingth­ings Pique’n’meex og Bad­abum er lista for sær(eigen)heit satt.

Nettstaden har forøvrig flust av gratis skrifter til kom­mer­siell bruk. Heilt greitt!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!