Categories
Skrifter/typografi

Det typografiske sinn

Hadde eg vore ein lærar i typografifaget kunne eg lett ha kome på idéen i dagens luke, men trur eg ikkje kunne toppe arbei­det som allereie er gjort…

Som typografilærar er det ein del ulum­skheitar man dukkar bor­ti. I alle fall i føl­gje Jim God­frey. Læraren vart til slutt så irritert at han hadde lyst å gjere noko med dette og resul­tatet vart eit under­verk av ein plakat med 34 måtar som støtt og stadig vert gjort feil av ele­vane hans.

Nettsi­da For Print Only har fleire nær­bileter som du kan nyte, og du kan lese meir om arbei­det bak plakat­en på heimesi­da til Jim. Her kan du også lese kvar og eit av feil­skjæra som er trykt på den.