Det typografiske sinn

Som typografilærar er det ein del ulum­skheitar man dukkar bor­ti. I alle fall i føl­gje Jim God­frey. Læraren vart til slutt så irritert at han hadde lyst å gjere noko med dette og resul­tatet vart eit under­verk av ein plakat med 34 måtar som støtt og stadig vert gjort feil av ele­vane hans.

Nettsi­da For Print Only har fleire nær­bileter som du kan nyte, og du kan lese meir om arbei­det bak plakat­en på heimesi­da til Jim. Her kan du også lese kvar og eit av feil­skjæra som er trykt på den.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!