Skal det vere ein «The»?

I “The” project er målet å finne spen­nande utgåver av ordet «The». Utgongspunk­tet kan som nem­nt i intro­duk­sjo­nen vere plakater, filmti­t­lar eller anna som kan vere av antik­varisk ver­di. Man­nen bak, Robb Ogle (Hound of the Let­ter­ing), tek dette vidare og ska­par vek­tor­grafikk av det.

Resul­tatet vert ein bunke av nam­ne­trek­ka til fri ned­last­ing for alle som måtte ynskje, eller ha bruk for det!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!