Stikkord: Jim Godfrey

  • Det typografiske sinn

    Hadde eg vore ein lærar i typografifaget kunne eg lett ha kome på idéen i dagens luke, men trur eg ikkje kunne toppe arbeidet som allereie er gjort...