Categories
Skrifter/typografi

Gratis skrift: Weston

Me er åtte dagar ut i julemå­naden, og eg føler det kan­skje er på tide å gi deg noko kjekt og gratis i julekalen­deren. Difor skal du i dag få ei feiande flott skrift i gåve!

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Skrift for dyslektikarar

Eg lova deg gratis skrifter i julekalen­deren innlei­ingsvis, men eg må halde deg på pinebenken litt til. I staden skal eg i dag vise deg eit gjen­nom­brot når det gjeld tilgjenge og leselyst hjå dyslek­tikarar. Opne luka for dagen og sjå sjølv!

Categories
Artfundige saker Datateknologi Skrifter/typografi

Teikn eit teikn

Eg rek­nar med du stadig vekk sit og klør deg i hov­udet og gjerne hatt uni­code-koden for diverse teikn. I dag kan eg i såfall dele noko som kan glede kvar ein nerdete sjel der ute — i alle fall om du kan teikne teiknet…

Categories
Skrifter/typografi

Lær deg alfabetet

Deter mange skrifter der ute. Kan­skje alt­for mange. Men om du sat­te opp eit alfa­bet for kvar skrift, kan trøyste deg med at det finne­sein god del fleire forskjel­lige bok­stavar. Bak luka for dagen kan eg vise deg ein blogg som har teke dette litt vidare!

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Typografen Ryan Gosling

I dag kan eg by på siste slad­der og store nyhende frå den store filmver­da! Du kjen­ner sikkert til skode­spelaren Ryan Gosling. Men vis­ste du at han også er typograf? Nei, det vis­ste du vel ikkje. Då er me minst to…

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Ein hund etter skrift

Av og til kan ein utifrå nam­net på ein per­son sjå for seg kor­leis han eller ho ser ut. Men kva om ein spør det same spørsmålet, men vrir det mot typografien? Kor­leis ville hun­den «Bodoni» sjå ut? Eller «Com­ic Sans»?! Opne dagens luke for å sjå!

Categories
iPhone/mobil Skrifter/typografi

Typeplace

Over­alt eg, eller du, går er det skrifter rundt oss. Der­som du er lik meg, har du kan­skje til tider hatt lyst til å lagre eller dele denne skrift-fin­urleghei­ta med omver­da, og gjerne slik at andre også kan sjå kor denne befinn seg. Då er Type­place noko for deg!

Categories
Skrifter/typografi

The Julekalender

Nov… eh, eg meinar Movem­ber er over og det er ein månad att til me kjem med nyt­tårs­fort­set om meir tren­ing og sunnare livsstil. Men aller fyrst er det tid for årets julekalen­der her på bloggen!

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi Video/film

Knask på ein fredag: November

Novem­ber er månaden eg mein­er går fort­are enn nokon av dei andre. Kva grunn? Vel, du plan­legg alltid at du skal vere fer­dig med innkjøp av gåver, sendt juleko­rtet og gjort fer­dig alle julekalen­darar. Men går det?