Categories
Artfundige saker Datateknologi Skrifter/typografi

Teikn eit teikn

Eg rek­nar med du stadig vekk sit og klør deg i hov­udet og gjerne hatt uni­code-koden for diverse teikn. I dag kan eg i såfall dele noko som kan glede kvar ein nerdete sjel der ute — i alle fall om du kan teikne teiknet…

Teikne­dugleik eller ikkje, luka for dagen er eigent­leg berre for dei største nør­dane der ute. Men det kjem inn under typografi, og då delar eg det med glede! Shapecatch­er, skapt at Ben­jamin Milde, er ein app­likasjon på net­tet som kan hjel­pa deg med å finne rik­tig teikn og uni­code-kode (kan­skje litt feil måte å seie det på, men pytt pytt). Alt du treng å gjere er å teikne teiknet. Du kan også laste ned Uni­code-skrifter gratis på denne sida, men hugs å lese gjen­nom lisensin­for­masjo­nen!

Eg skulle gjerne ha sett denne type app­likasjon i ein vari­ant som kom med HTML-kodar i stedet. Det hadde vore noko for meg! Finst