Categories
iPhone/mobil Skrifter/typografi

Typeplace

Over­alt eg, eller du, går er det skrifter rundt oss. Der­som du er lik meg, har du kan­skje til tider hatt lyst til å lagre eller dele denne skrift-fin­urleghei­ta med omver­da, og gjerne slik at andre også kan sjå kor denne befinn seg. Då er Type­place noko for deg!

Type­place er ein app­likasjon til iPhone som kan hjelpe deg med å få den bif­f­en per­fekt! Pro­gram­met kostar kr 7, men det er jo berre 1/10 av det ei kald pils kostar deg, så det er inga unnskyld­ning for å ikkje investere i dette om du er oppteken av typografi!

Fyr opp app­likasjo­nen, knips den typografiske per­la og last den opp med Type­place. Merkar du den med lokasjo­nen din vert den plot­ta inn på verd­skartet i til­legg! Eg har ikkje fått tes­ta funksjo­nen fullt ut, men rek­nar med eg kjem til å nytte den meir og meir — kor eg enn måtte befinne meg.