The Julekalender


Lær det knip­ing, eller kjøp ei t‑skjorte.

Ja, det er den tida på året att, då eg skal vere skikke­leg aktiv i 24 dagar til ende, og gi deg ein julekalen­dar! I år som i fjor falt valet på emnet typografi. Men det er jo heilt gre­it, er det ikkje?

I år hadde eg fak­tisk store utfor­dringar når det gjaldt å finne ut kva eg skulle ha i julekalen­deren til mine lesarar. Ikkje for­di eg ikkje hadde snøring på kva emne eg skulle leg­gje meg på, for det var det nok av. Valet stod fak­tisk mel­lom ein kalen­der med typografi, design (både grafisk og til nett) og ein føl­gje­tong med infor­masjon om kor­leis ein kan lage ein kom­plett nettstad — frå idé og skisse til fer­dig inter­ak­tiv side. Sist­nem­nte har eg fak­tisk skrive såpass myk­je på at den kjem rett utpå nyåret. Ein liten teas­er der altså…

Jaha, pompøs innleiing, men kvar er kalenderen?

Som sagt er årets emne typografi. Dette er noko eg er over gjen­nom­snit­tet inter­essert i, noko bloggen min ber preg av, og då vert det vanske­leg å vel­je noko noko anna. Eg kan nemne at det er stoff som omhand­lar skrift generelt, kjekke fak­ta, artik­lar, app­likasjonar og eit lass med gratis skriftsnitt.

Nok svada! Kvar er dagens luke?

Vel, den er rett he. Dette er luke 1. Ein rel­a­tivt stor, pom­pøs og irriterande teas­er på kva som kjem frå og med i morgon.


Eitt svar til “The Julekalender”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: