Knask på ein fredag: November


No skriv me 25. novem­ber, og sjølv slit eg med å få fer­dig alle tre… Når slike situ­asjonar opp­står, er det godt me har noko nytt dig­i­talt knask å trøyste oss med!

Draumen om vestkysten

Me star­tar med å drøyme oss vekk saman med kon­tor­rekvisi­ta og leiketøy i den fan­tastiske stop-motion-fil­men «Address is Approx­i­mate» frå pro­duk­sjon­ss­es­lapet The The­o­ry. Vakkert!

Skal det vere litt humor til vasken?

Dørsel­g­jarar er ikkje alt­for utbrei­dd i Noreg, men eg må innrømme at eg hadde nok vur­dert å kjøpt pro­duk­tet som denne karen tilbyr. I alle fall etter standup-showet han gjen­nom­før­er på terske­len til fol­ka i denne videoen!

Tut-tut-typografi!

Bureau Bruneau, ein­manns­føre­taket til Lud­vig Bruneau, har lagt litt ekstra i dette typografiske mester­ver­ket. Laga med ele­ment frå ein full­skala mod­ell­jern­bane er detaljrik­domen ganske så tydeleg!

Surr i kablane?

Når me fyrst er inne på typografi kan eg jo likegodt pre­sen­tere gratis­skrif­ta The Kabel frå Font­fab­ric, teik­na av Math­ias Nösel. Den er ikkje akku­rat den beste skrif­ta for mengde­tekst, men fif­fige over­skrifter kan ein jo alltids lage med den.

Me set ein lang og god strek…

http://vimeo.com/27405001

Ein skal vere ganske så stødig på han­da om ein skal klare å få til eit slikt kun­stverk som i videoen over. Teikninga er skri­bla opp med ein saman­hen­gande strek — om reklame­filmen for Faber Castell er ekte vel og merke… Med denne videoen set eg strek for knas­ket i dag!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: