Categories
Artfundige saker

11.11.11

Datoen er er vel ein ting som ikkje akku­rat berre kan gå hus for­bi, i alle fall ikkje når den berre opp­står ein gong kvart hun­drede år. Det er dagen for alle tilheng­jarar av talet «11» i dag.

Sjølvsagt er det laga ein film om datoen i dag.

Eg kan garan­tere at det er mange som kjem til å tvit­re om dagens dato i dag, og sær­leg no då klok­ka viste elleve min­utt over elleve. Det er også laga ein film om datoen og nokon av oss kallar dagen i dag for «Ner­dane sitt nyt­tår». Det har vis­st­nok noko med binære tal eller noko sånt.

Tomor­row is 11/11/11, not 11/11/11. Bloody Amer­i­cans.
@laurenme0w

Er det noko dju­pare mein­ing, eller noko verd å tolke? Ikkje veit eg, men denne artikke­len kan kan­skje svare på noko av det den nyfikne delen av mine besøkande undrar på. Likar du harde fak­ta kan jo også denne artikke­len med elleve artige fork­laringar.

111111111 x 111111111 = 12345678987654321

Eg for min del ville berre skrive eit inn­legg 11.11.11, kl 11.11. Skitt fiske!