Categories
Artfundige saker

11.11.11

Datoen er er vel ein ting som ikkje akku­rat berre kan gå hus for­bi, i alle fall ikkje når den berre opp­står ein gong kvart hun­drede år. Det er dagen for alle tilheng­jarar av talet «11» i dag.