Internet Explorer på Mac


Det er ein ufy­se­leg tanke, men enkelte gongar er ein nødt til å skuf­fle møkk. Det er fak­tisk meir enn ein måte å få dette til på, men ikkje alle er like enkle og økonomiske. Du kan alltids nytte Par­al­lells, VMWare og Boot Camp, men desse krev­er som regel at du har ein Win­dows-ver­sjon lig­g­jande å sleng­je. Sjølvsagt, om du allereie har desse «pakkane» lig­g­jande på mask­i­na er det nok ein av dei greiaste meto­dana for å sjekke nettde­signet i.

Nettsideskjermdumpprogramvare

IE NetRen­der­er og Adobe Brows­er Lab

Skal du berre sjekke vis­ninga av ei side er det nesten likegre­itt å nytte ten­ester som IE NetRen­der­er eller Adobe sin Browser­Lab. Desse krev ingen instal­lasjon (sett at du har Flash til sist­nem­nde) og er ein grei og rask metode å sjekke nettsi­da i Inter­net Explor­er ver­sjon 5.5/6 til 9.

Vinsmaking, anyone?

Skal du der­i­mot sjekke litt meir djupt­gåande funksjonar, og ikkje har allver­da med økonomiske mid­lar, finst det eit gre­it alter­na­tiv. Denne krev instal­lasjon og ikkje alle ver­sjonar av net­tle­saren lot seg installere like lett.

Slik går du fram for å få Inter­net Explor­er på din Mac:

1. Gå på polet og skaff vin

Last ned WineBot­tler. Opne .dmg-fila og legg til både Wine og Win­Bot­tler i Pro­gram­mer-map­pa di som vist under:

2. Installer Internet Explorer

Pro­gram­met kjem med nokre eksis­terande «pakkar» som gjer instal­lasjo­nen til ein leik:

3. Køyr Internet Explorer!

Ja, det skulle vere det.

Mi erfaring

Sidan denne er i beta er det som nem­nt ikkje alt som virkar heilt per­fekt. IE7 fungerte gre­it hjå meg (denne var den vik­ti­gaste for dette designet), men sleit litt med ver­sjon 8. Ver­sjon 6 er eit sor­gens kapit­tel, så den rørte eg ikkje.

Di erfaring?

Har du andre meto­dar for å sjekke nettsi­dene dine? Eg vil gjerne vite om dei!


4 svar til “Internet Explorer på Mac”

  1. Per­son­let går eg for Rema 1000 løysin­ga her — ein gamal lap­top! Då får ein tes­ta det “ekta” ekta og får også med på kjøpet om ein har fun­net ein skikke­lig dårlig lap­top worst case sce­nario for fargeg­jen­givelse og skjermoppløsning.

  2. Har såvidt tes­ta ut Browser­stack og syns det var eit bra alter­na­tiv til skjer­mdump løysin­gar. Men det kostar rik­tig­nok pengar…

    Ellers har eg Par­al­lels Desk­top som eg bruk­er når eg må få litt meir “følelse” for kor­leis sida fungerer.

  3. @Anders: Sant nok. Har ein gamal lap­top heime, men har IE8 på den. Kan­skje eg skal få sje­fen til å «kjøpe» den til eit godt formål? :) 

    Redi­ger­ingsknap­pen kjem når eg får fin­gen ut og får den på plass… Redi­ger­ingsknapp på plass (i alle fall på nye kommentarar)!

    @Lars Eirik: Den har eg fak­tisk ikkje sett før. Den er jo eit ganske gre­itt alter­na­tiv slik eg ser det!

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: