Internet Explorer på Mac

Det er ein ufy­se­leg tanke, men enkelte gongar er ein nødt til å skuf­fle møkk. Det er fak­tisk meir enn ein måte å få dette til på, men ikkje alle er like enkle og økonomiske. Du kan alltids nytte Par­al­lells, VMWare og Boot Camp, men desse krev­er som regel at du har ein Win­dows-ver­sjon lig­g­jande å sleng­je. Sjølvsagt, om du allereie har desse «pakkane» lig­g­jande på mask­i­na er det nok ein av dei greiaste meto­dana for å sjekke nettde­signet i.

Nettsideskjermdumpprogramvare

IE NetRen­der­er og Adobe Brows­er Lab

Skal du berre sjekke vis­ninga av ei side er det nesten likegre­itt å nytte ten­ester som IE NetRen­der­er eller Adobe sin Browser­Lab. Desse krev ingen instal­lasjon (sett at du har Flash til sist­nem­nde) og er ein grei og rask metode å sjekke nettsi­da i Inter­net Explor­er ver­sjon 5.5/6 til 9.

Vinsmaking, anyone?

Skal du der­i­mot sjekke litt meir djupt­gåande funksjonar, og ikkje har allver­da med økonomiske mid­lar, finst det eit gre­it alter­na­tiv. Denne krev instal­lasjon og ikkje alle ver­sjonar av net­tle­saren lot seg installere like lett.

Slik går du fram for å få Inter­net Explor­er på din Mac:

1. Gå på polet og skaff vin

Last ned WineBot­tler. Opne .dmg-fila og legg til både Wine og Win­Bot­tler i Pro­gram­mer-map­pa di som vist under:

2. Installer Internet Explorer

Pro­gram­met kjem med nokre eksis­terande «pakkar» som gjer instal­lasjo­nen til ein leik:

3. Køyr Internet Explorer!

Ja, det skulle vere det.

Mi erfaring

Sidan denne er i beta er det som nem­nt ikkje alt som virkar heilt per­fekt. IE7 fungerte gre­it hjå meg (denne var den vik­ti­gaste for dette designet), men sleit litt med ver­sjon 8. Ver­sjon 6 er eit sor­gens kapit­tel, så den rørte eg ikkje.

Di erfaring?

Har du andre meto­dar for å sjekke nettsi­dene dine? Eg vil gjerne vite om dei!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

4 comments

  1. Per­son­let går eg for Rema 1000 løysin­ga her — ein gamal lap­top! Då får ein tes­ta det “ekta” ekta og får også med på kjøpet om ein har fun­net ein skikke­lig dårlig lap­top worst case sce­nario for fargeg­jen­givelse og skjermoppløsning.

  2. Har såvidt tes­ta ut Browser­stack og syns det var eit bra alter­na­tiv til skjer­mdump løysin­gar. Men det kostar rik­tig­nok pengar…

    Ellers har eg Par­al­lels Desk­top som eg bruk­er når eg må få litt meir “følelse” for kor­leis sida fungerer.

  3. @Anders: Sant nok. Har ein gamal lap­top heime, men har IE8 på den. Kan­skje eg skal få sje­fen til å «kjøpe» den til eit godt formål? :) 

    Redi­ger­ingsknap­pen kjem når eg får fin­gen ut og får den på plass… Redi­ger­ingsknapp på plass (i alle fall på nye kommentarar)!

    @Lars Eirik: Den har eg fak­tisk ikkje sett før. Den er jo eit ganske gre­itt alter­na­tiv slik eg ser det!

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.