Categories
Personleg

Ein herre med bart

Etter å ha «ter­ga» far min for barten han har hatt i over 30 år, og ende­leg fått han til å fjerne den, har eg i dag friv­iljug byr­ja å anlegge ein tust under nasa sjølv…

Fint eller ikkje, det er i alle fall for ein god sak!

Eg er spent på kva far min vil seie, men det er jo for ein god sak! Movem­ber-aksjo­nen er nem­leg ein aksjon som skal sette fokus på helsespørsmål for den mannlege delen av befolkninga. Håpet er jo at eg kan bidra med eit litt meir bustete andlet, sam­stun­des som at eg kan sam­le inn nokre kro­ner til arbei­det.

Vil du hjelpe med ein liten donasjon, eller berre føl­gje barten min vokse, sjekk ut pro­filen min her!