Stikkord: Movember

  • Lovens lange bart

    Me er straks ved endestoggen til novem­ber. Ikkje noko spe­sielt sånn eigent­leg, men i år som i fjor, og året før der igjen, gror eg bart under nasa for å fremme menn si helse. Kvar novem­ber pågår innsam­lingsak­sjo­nen Movem­ber for å sam­le inn pen­gar til forsk­ing på prostatakreft. Årets bart har ikkje gått heilt upåak­ta hen. Saman […]

  • Tid for bart

    Det er november og det går mot kaldare tider. Kva passar vel då betre enn å anlegge bart mot kulda og for ei god sak? Det er Movember!

  • Ein herre med bart

    Etter å ha «terga» far min for barten han har hatt i over 30 år, og endeleg fått han til å fjerne den, har eg i dag friviljug byrja å anlegge ein tust under nasa sjølv...