Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Ein hund etter skrift

Av og til kan ein utifrå nam­net på ein per­son sjå for seg kor­leis han eller ho ser ut. Men kva om ein spør det same spørsmålet, men vrir det mot typografien? Kor­leis ville hun­den «Bodoni» sjå ut? Eller «Com­ic Sans»?! Opne dagens luke for å sjå!

Eg ber om orsak for språk­bruken no i juleti­da, men Fuck Yeah Demen­tia har teke Fine­line Design sin plakat og mod­i­fis­ert den nokre få hakk. Resul­tatet er ein fan­tastisk og real­is­tisk samanset­ning av kor­leis hun­dar med skrift­namn kunne ha sett ut. Hel­veti­ca er sjølvsagt schäfer og Times er engel­sk bull­dog. Og til slutt har me jo Com­ic Sans som er, eh, ja… Kva for rase er det eigent­leg?!

Forslag vert mot­teke med takk i kom­men­tar­fel­tet!