Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Typografen Ryan Gosling

I dag kan eg by på siste slad­der og store nyhende frå den store filmver­da! Du kjen­ner sikkert til skode­spelaren Ryan Gosling. Men vis­ste du at han også er typograf? Nei, det vis­ste du vel ikkje. Då er me minst to…

Alt­så, Ryan Gosling, kjent frå blant anna Dri­ve frå i år, er visst blitt typograf. Eller kan­skje ikkje likev­el. Uan­skvett er det ein Tum­blr-blogg som pub­lis­er­ar artige typografiske sitat på pas­sande bileter av denne karen. Det vil seie Typografen Ryan Gosling… Eller berre Ryan Gosling.

Kven som står bak er meg ukjent, men fif­fige sitat er det i alle fall!