Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Typografen Ryan Gosling

I dag kan eg by på siste slad­der og store nyhende frå den store filmver­da! Du kjen­ner sikkert til skode­spelaren Ryan Gosling. Men vis­ste du at han også er typograf? Nei, det vis­ste du vel ikkje. Då er me minst to…