Stikkord: typografi

 • Typografisk tips #2

  I luka for dagen kjem det nok eit typografisk tips. Denne gong er det kanskje litt meir for vidarekomne, men det kan uanskvett vere verdt å få med seg. I alle fall om du til dagen driv med mykje sideombrekking og vil vite korleis ein enkelt lagar initialer i byrjinga av teksten...

 • Inovativ bruk av typografi

  Tekst og typografi kan få folk til å le og gråte. Den kan vere traust og kjedeleg, eller den kan vere riktig så innovativ og gøyal. Eg skal vise deg nokre her i luka for dagen.

 • Nice Web Type

  Som mange er kjend med så står Content is King sterkt hjå mange av dei som skal ut med informasjon på ei nettside. Men kva om godt innhald vert kombinert med ein gjennomtenkt typografi, og kva vil framtida bringe?

 • Viking spelte på ein mobil

  De små russerene hoppet i skjul. Plutseleg var araberen der langt foran den mangelfulle reservøren, og lempa alle gorillaene hensynslaust. Ein raud høvding rodde 22 gonger på elleve timar. Kamelane erta mange tyskarar. Ein direktør var grå og tilsette ein grøn narkolangar. Det er fredag.

 • Typografisk tips #1

  I luka for dagen skal eg gi deg eit lite tips du kanskje kan dra nytte av i desse juletider. I dag skal me nemleg kikke nærare på noko så finurleg som linjefall og kor stor innverknad dette har på utsjånad og kor lesbart teksten vert.

 • Bokstav-klanen

  Sida til klanen eg skal presentere eit utdrag frå i dag er ganske hyggjeleg. Dette er ein blogg med rikt typografisk innhald, med hovudfokus på å framheve folka bak bokstavane — dei som gjer seg flid med det enkelte teikn.

 • Svolten på ei original skrift?

  Om du er det, ja, då treng du ikkje leite vidare. Det er tysdag, ein dag som er fylt til randen av arbeidsoppgåver og det er vel passande å presentere ei skrift med skikkeleg kjøtt på beina!

 • Møt Rosetta

  Eg skreiv for nokre dagar sidan om ei skrift som var spesiallaga for personar med dysleksi. Innanfor typografien her i «vesten» er det kanskje ikkje mange som kjenner til skriftprodusentar som spesialiserer seg i å lage til ei skrift som fungere fleire språk. Det er på tide å møte Rosetta.

 • Eit typografisk paradis

  Eg er av typen som ser på korleis eit magasin eller ei bok er satt opp før eg startar om att for å lese innhald. Eit magasin eg gjerne skulle hatt kloa i for typografien sin del, er nummeret eg skal vise glimt frå til deg i dag.

 • Strekker seg litt lengre

  Greit nok at skriftene ein har på datamaskina er vektoriserte og dermed kan pumpast opp i uendeleg storleik, men har du nokon gong sett ei skrift som fysisk sett strekker seg litt lengre? Ikkje? Då skal du få sjå det i luka for dagen!