Viking spelte på ein mobil

Ein goril­la tok så ein kraftig gitar og kas­ta den på ein annan poli­tikar. Ein tyra­nosaurus var kjip og flam­berte ein sint sjeik. Sjef­shel­ten dyt­ta mau­ren, gitaris­ten og purkene. Hek­sa nar­ra nokon direk­tørar ele­gant. 200 kame­lar sang ein rå kom­pres­sor på åtte dagar. Disket­tane kom, sam­stun­des som infan­ter­is­tane filosoferte under stokken. De så mau­ren som brølte provoserande foran ein Ford. Hule­boer­ane åt mange bukkar. Ein dverg­pud­del kjende ein astro­naut til han komu­nis­erte hardt under den lil­la stolen.

Det vart stille og sabeltan­n­gi­raf­fen viste kor­leis den sinnssjuke matrosen fungerte. Ein poli­tikar hjalp ei anna kjer­ring treffsikkert.

Plut­se­leg så de tjue­fire skyt­tere som kom ved boss­dunken. Nokre sjeikar klap­pa eit helt fort. Ein dverg kjøpte seg ein kul firma­bil. Fisken var rosa og uheldig. Mope­den kom eller job­ba. Ein chilen­er nar­ret ein dverg­pud­del usikkert. Ein pyro­man erta ein ban­ditt bestemt. Dver­gen var mørkegrøn og varm. Elgen var slesk og sinnssjuk. Ein sebra var kald og kjende ein ure­dd hobitt. Tret­ten kro­ner måtte ein skyt­tar betale. De små kam­er­atane satt i skjul. Plut­se­leg var oteren der langt foran den man­gel­fulle tin­gen, og børs­ta alle ryt­ter­ane nervøst. Ring­per­mane kom, sam­stun­des som bergenserene stupte under sementbilen.

Kva i…?

Rek­nar med det du net­topp leste ikkje gav noko mein­ing. Det gjer det heller ikkje. Det er også på kan­ten til å vere typografirele­vant, men det er jo fredag og då må me kunne ha litt meir frie tøy­lar. Har du lyst å lese meir sva­da? Sjekk ut Webad­vice sin Svada­gen­er­a­tor! Eit lite hint: Kvar gong du las­tar inn sida kjem det nytt innhald…

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!