Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Viking spelte på ein mobil

De små russerene hop­pet i skjul. Plut­se­leg var araberen der langt foran den man­gel­fulle reservøren, og lem­pa alle goril­laene hen­synslaust. Ein raud høvd­ing rodde 22 gonger på elleve timar. Kame­lane erta mange tyskarar. Ein direk­tør var grå og tilsette ein grøn narkolan­gar. Det er fredag.

Ein goril­la tok så ein kraftig gitar og kas­ta den på ein annan poli­tikar. Ein tyra­nosaurus var kjip og flam­berte ein sint sjeik. Sjef­shel­ten dyt­ta mau­ren, gitaris­ten og purkene. Hek­sa nar­ra nokon direk­tørar ele­gant. 200 kame­lar sang ein rå kom­pres­sor på åtte dagar. Disket­tane kom, sam­stun­des som infan­ter­is­tane filosoferte under stokken. De så mau­ren som brølte provoserande foran ein Ford. Hule­boer­ane åt mange bukkar. Ein dverg­pud­del kjende ein astro­naut til han komu­nis­erte hardt under den lil­la stolen.

Det vart stille og sabeltan­n­gi­raf­fen viste kor­leis den sinnssjuke matrosen fungerte. Ein poli­tikar hjalp ei anna kjer­ring tre­ff­sikkert.

Plut­se­leg så de tjue­fire skyt­tere som kom ved boss­dunken. Nokre sjeikar klap­pa eit helt fort. Ein dverg kjøpte seg ein kul firma­bil. Fisken var rosa og uheldig. Mope­den kom eller job­ba. Ein chilen­er nar­ret ein dverg­pud­del usikkert. Ein pyro­man erta ein ban­ditt bestemt. Dver­gen var mørkegrøn og varm. Elgen var slesk og sinnssjuk. Ein sebra var kald og kjende ein ure­dd hobitt. Tret­ten kro­ner måtte ein skyt­tar betale. De små kam­er­atane satt i skjul. Plut­se­leg var oteren der langt foran den man­gel­fulle tin­gen, og børs­ta alle ryt­ter­ane nervøst. Ring­per­mane kom, sam­stun­des som bergenserene stupte under sement­bilen.

Kva i…?

Rek­nar med det du net­topp leste ikkje gav noko mein­ing. Det gjer det heller ikkje. Det er også på kan­ten til å vere typografirele­vant, men det er jo fredag og då må me kunne ha litt meir frie tøy­lar. Har du lyst å lese meir sva­da? Sjekk ut Webad­vice sin Svada­gen­er­a­tor! Eit lite hint: Kvar gong du las­tar inn sida kjem det nytt innhald…