Categories
Skrifter/typografi

Nice Web Type

Som mange er kjend med så står Con­tent is King sterkt hjå mange av dei som skal ut med infor­masjon på ei nett­side. Men kva om godt innhald vert kom­bin­ert med ein gjen­nomtenkt typografi, og kva vil framti­da bringe?

Tim Brown er skrift­sjef hjå Type­kit. I videoen over kan du sjå og høyre hans inn­legg om skrift­val til bruk på nett. Etter å ha stud­ert bruk av typografi på nett i sju år har han myk­je nyt­tig og inter­es­sant å kome med! I inn­legget fork­larar han blant anna kor­leis han vert inspir­ert av gam­le metoder og tanke­sett. Verdt å få med seg!

Sjekk gjerne ut bloggen hans også, Nice Web Type, for meir inspirerande og art­fundig infor­masjon om emnet!