Categories
Skrifter/typografi

Nice Web Type

Som mange er kjend med så står Con­tent is King sterkt hjå mange av dei som skal ut med infor­masjon på ei nett­side. Men kva om godt innhald vert kom­bin­ert med ein gjen­nomtenkt typografi, og kva vil framti­da bringe?