Bokstav-klanen

Alpha­bat­tle: «One» av Doug Sheets

Bloggen er dri­ven av Bri­an Jaramil­lo (vart ska­pa i 2008 saman med Ray Fren­den) og er meir eller min­dre eit slags vis­ningsvin­dauge for folk som vil pro­motere sine unikt des­igna teikn. Med jevne mel­lom­rom (årleg, som eg har forstått) vert det arrangert ulike tevlin­gar. I siste tevling, kalla «Alpha­bat­tle», var det om å gjere å lage dei mest kreative teik­na, anten via illus­trasjon eller bilete.

Om ikkje for inspi­rasjon, sjekk uan­skvett ut Let­ter­Cult for augo sin del!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!