Categories
Skrifter/typografi

Bokstav-klanen

Sida til kla­nen eg skal pre­sen­tere eit utdrag frå i dag er ganske hyg­gje­leg. Dette er ein blogg med rikt typografisk innhald, med hov­ud­fokus på å framheve fol­ka bak bok­sta­vane — dei som gjer seg flid med det enkelte teikn.