Categories
Skrifter/typografi

Eit typografisk paradis

Eg er av typen som ser på kor­leis eit mag­a­sin eller ei bok er satt opp før eg star­tar om att for å lese innhald. Eit mag­a­sin eg gjerne skulle hatt kloa i for typografien sin del, er num­meret eg skal vise glimt frå til deg i dag.

For­tune sin årlege utgiv­nad på dei største bedriftene i USA, kalla for «500», er alltid ein heftig pro­duk­sjon. I til­legg til eit tungt og omfat­tande innhald er det i år ekstra kjekt for typografien­tu­si­as­tar. Utgå­va er nem­leg satt med ekstrem typografisk pre­sisjon, samt vari­erte og lekre skrifter.

Sjekk ut fleire lekre sider og opp­slag hjå Fonts In Use her!