Categories
Skrifter/typografi

Eit typografisk paradis

Eg er av typen som ser på kor­leis eit mag­a­sin eller ei bok er satt opp før eg star­tar om att for å lese innhald. Eit mag­a­sin eg gjerne skulle hatt kloa i for typografien sin del, er num­meret eg skal vise glimt frå til deg i dag.