Categories
Skrifter/typografi

Gratis skrift: Weston

Me er åtte dagar ut i julemå­naden, og eg føler det kan­skje er på tide å gi deg noko kjekt og gratis i julekalen­deren. Difor skal du i dag få ei feiande flott skrift i gåve!

Eg skulle gjerne ha sagt at eg har laga denne sjølv, men då hadde nok Pavel Pavlov blitt litt arg på meg. Det er nem­leg han som er hjer­na bak denne fan­tastiske skrif­ta, kraftig inspir­ert av både Grover og Rock­well. Snill som han er, har han latt Font­fab­ric som vidare gir den ut gratis her (i alle fall i Reg­u­lar og Light)!

Kan også tipse om at Font­fab­ric har mange andre fine skrifter til gratis ned­last­ing…