Ein liten oppdatering

Då har eg tatt ein liten jus­ter­ing på designet mitt igjen. Dette var strengt tatt ikkje nød­vendig, men hadde lyst å min­i­malis­ere ting litt, sam­tidig som eg fekk alt inn i eit publiseringssystem.

Ting som er endra:

  • Designet (innlysande).
  • Alle sider er lagt inn i WP.
  • Permalenke-struk­tur (update those bookmarks!)
  • Fjer­na gjeste­bo­ka. Den vart litt for spam-vennleg.
  • Har også midler­tidig fjer­na fotoal­bumet mitt. Må rydde litt.
  • Skrift-o-mat­ic må jus­teres til det nye designet. Er difor fjer­na foreløpig
  • Sam­la alle veiled­ninger og nyt­tige link­er på ein plass.

Gjerne kom med tilbakemeldinger eller kom­mentar­er på design, veiled­ninger og alt anna de måtte ha på hjarta.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!