Categories
Fotografi Grafikk/design Personleg

Ein liten oppdatering

Då har eg tatt ein liten jus­ter­ing på designet mitt igjen. Dette var strengt tatt ikkje nød­vendig, men hadde lyst å min­i­malis­ere ting litt, sam­tidig som eg fekk alt inn i eit pub­lis­er­ingssys­tem.

Då har eg tatt ein liten jus­ter­ing på designet mitt igjen. Dette var strengt tatt ikkje nød­vendig, men hadde lyst å min­i­malis­ere ting litt, sam­tidig som eg fekk alt inn i eit pub­lis­er­ingssys­tem.

Ting som er endra:

  • Designet (innlysande).
  • Alle sider er lagt inn i WP.
  • Permalenke-struk­tur (update those book­marks!)
  • Fjer­na gjeste­bo­ka. Den vart litt for spam-venn­leg.
  • Har også midler­tidig fjer­na fotoal­bumet mitt. Må rydde litt.
  • Skrift-o-mat­ic må jus­teres til det nye designet. Er difor fjer­na foreløpig
  • Sam­la alle veiled­ninger og nyt­tige link­er på ein plass.

Gjerne kom med tilbakemeldinger eller kom­mentar­er på design, veiled­ninger og alt anna de måtte ha på hjar­ta.