Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi

Skriftsnitt: Nittenaattifire

I dag skal er eg i retro-hjør­net og lanser­er ei skrift frå det glade 80-tall. Skrif­ta har fått nam­net sitt etter årstalet burs­dags­bar­net som fekk den i gåva, har. Akku­rat. Nit­te­naat­ti­fire (eller 1984 for dei som forstod men ikkje ville forstå).

Categories
Fotografi Grafikk/design Personleg

Ein liten oppdatering

Då har eg tatt ein liten jus­ter­ing på designet mitt igjen. Dette var strengt tatt ikkje nød­vendig, men hadde lyst å min­i­malis­ere ting litt, sam­tidig som eg fekk alt inn i eit pub­lis­er­ingssys­tem.

Categories
Grafikk/design Personleg Skrifter/typografi

Nemmen har du sett!

Jaha, så har design-manien min vore på gong igjen og laga eit litt friskare design enn det som har vert siste månedane. For det for­rige fekk ikkje akku­rat så lang lev­etid akku­rat. Men nok om det, les heller resten for å bli for­t­alt om alle dei fan­tastiske nye tin­ga som har duk­ka opp etter redesignet. Fan­tastisk er eit fint ord :)