nyttige ting


OBS! Denne sida, og dens under­sider og lis­ter med nyt­tige lenkjer vert ikkje lengre (pr. 1. juni 2008) opp­datert. Bruk menyen over og finn nyt­tige lenkjer under dei forskjel­lige kat­e­go­ri­ane (design, skrifter, osb.)

Her vert det med tid og stun­der lagt opp veiled­ningar eg har laga for forskjel­lige pro­gram, og lis­ter med nyt­tige link­er til sider som omhand­lar alt frå design til skrifter.

Snarvegar:

Tigjengelege veiledningar

Skriftrelatert

Andre sider med skrift-relatert innhold:

Designrelatert / Inspirasjonslenkjer

Bruk desse til å bli inspir­ert, eller til å få hjelp til dine design-behov:

Brusher

Her er eit par sider som du kan finne gode og vari­erte brush-sett:

CS-mapping-relatert

Andre sider med CS-map­ping-relatert innhold:

Eitt svar til “nyttige ting”

%d bloggers like this: