Graphic Means

Graphic Means

Har du nokon gong lurt på korleis ein laga magasin og andre grafiske trykksaker utan ein datamaskin? Briar Levit har lyst å vise deg dette gjennom prosjektet sitt «Graphic Means».  Ho nærmar seg no slutten på innsamlinga og er særs nærme målet sitt, og forhåpentleg realisere og lansere ein film om denne gamle kunsten.

Ta ein kikk  på Kickstarter-​​sida eller nettsida hennar for meir informasjon!

Genialt manuelt!

Manual App

William Wilkinson er sikkert ikkje eit altfor kjent namn der ute, men eg har fulgt han på Instagram og Twitter i mange år. Han er levande oppteken av fotografi, noko Instagram-​​straumen hans ber preg av.

I slutten av september lanserte han (saman med Craig Merchant) ein eigen fotografi-​​app, kalla Manual, der ein har full kontroll over ISO og lukkarhastigheit sjølv. Fortset å lesa «Genialt manuelt!»