Category

Skrifter/typografi

Utan skrift kan man ikkje lese. Eg er over gjennomsnittet interessert i typografi, difor ein eigen kategori…