Knask på ein fredag: Januar

Jan­u­ar har vore over gjen­nom­snit­tet trav­el både på og utan­for veg­en, og det same gjeld forsåvidt også i heimen og på arbei­d­splassen. Eg trur eg likev­el skal ha skro­ta i hop nokre gode dig­i­tale knask til deg:

Amen.

Anten du skulle vere religiøs eller ikkje, kan dagens fyrste knask uan­skvett vere noko for deg. Sida Amen er brukar­basert og går ut på at du legg inn diverse infor­masjon­ss­nut­tar og omg­jer det til meir eller min­dre kloke ord og set­ningar. Kan­skje ikkje den beste fork­laringa, men sjekk videoen over så forstår du kan­skje litt meir.

Du kan også laste ned app­likasjo­nen tilhøyrande nettstaden til din iPhone her.

Fotoshop frå Adobé

Eg er kan­skje den som kjem sist med denne, men sånn er det berre med månadlege opp­da­teringar innan­for knaskspikkeri­et mitt. Den er likev­el akku­rat like aktuell som då den fyrst vart pub­lis­ert. Videoen over tek tak i kor­leis folk på mote­moloen vert så per­fek­te i alle mag­a­sin og slikt. Finurleg!

Matthias Sahlén

Dette er porte­føl­ja til Matthias Sahlén. Han er ein sven­sk frilanser som driv med grafisk design på rel­a­tivt høgt plan. Arbei­det vis­er også at han har rel­a­tivt god kon­troll på typografikunnska­pane sine, noko eg likar særs godt!

Albumcover av ClipArt og Comic Sans? Kødder du?

Eg likar ikkje at dei har kød­da med cov­eret til eit av mine favorit­tband, men artig likevel…

Nei, diverre. Uan­skvett kor myk­je me vrir, ven­dar og ynskjer at skrif­ta Com­ic Sans skal ryke og reise, vert me aldri heilt kvitt den. Nokre ignor­erer dens eksis­tens, mens andre rett og slett lagar noko me kan le av. Som per­so­n­en bak Tum­bl-bloggen Cli­pArt Cov­ers. Her kan du finne favorittpla­ta di utført med Cli­pArt (du veit, slikt som var pop­ulært då Word kom med dette i førre århun­dre) og tekst utført i Com­ic Sans. Tru det eller ei, men det er artig kva som er laga til!

På tide med ein omstart

Det er fredag og snart på tide å ta helg. Det er sjel­dan du tek omstart på ei fredag for å starte med «blanke ark», men eg gir deg i alle­fall ei nett­side der du kan ta omstart på dei fleste oper­a­tivsys­tema og alle utgåve av desse. Ta ein omstart nuh!

God helg!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!