Knask på ein fredag: Januar


Jan­u­ar har vore over gjen­nom­snit­tet trav­el både på og utan­for veg­en, og det same gjeld forsåvidt også i heimen og på arbei­d­splassen. Eg trur eg likev­el skal ha skro­ta i hop nokre gode dig­i­tale knask til deg:

Amen.

Anten du skulle vere religiøs eller ikkje, kan dagens fyrste knask uan­skvett vere noko for deg. Sida Amen er brukar­basert og går ut på at du legg inn diverse infor­masjon­ss­nut­tar og omg­jer det til meir eller min­dre kloke ord og set­ningar. Kan­skje ikkje den beste fork­laringa, men sjekk videoen over så forstår du kan­skje litt meir.

Du kan også laste ned app­likasjo­nen tilhøyrande nettstaden til din iPhone her.

Fotoshop frå Adobé

Eg er kan­skje den som kjem sist med denne, men sånn er det berre med månadlege opp­da­teringar innan­for knaskspikkeri­et mitt. Den er likev­el akku­rat like aktuell som då den fyrst vart pub­lis­ert. Videoen over tek tak i kor­leis folk på mote­moloen vert så per­fek­te i alle mag­a­sin og slikt. Finurleg!

Matthias Sahlén

Dette er porte­føl­ja til Matthias Sahlén. Han er ein sven­sk frilanser som driv med grafisk design på rel­a­tivt høgt plan. Arbei­det vis­er også at han har rel­a­tivt god kon­troll på typografikunnska­pane sine, noko eg likar særs godt!

Albumcover av ClipArt og Comic Sans? Kødder du?

Eg likar ikkje at dei har kød­da med cov­eret til eit av mine favorit­tband, men artig likevel…

Nei, diverre. Uan­skvett kor myk­je me vrir, ven­dar og ynskjer at skrif­ta Com­ic Sans skal ryke og reise, vert me aldri heilt kvitt den. Nokre ignor­erer dens eksis­tens, mens andre rett og slett lagar noko me kan le av. Som per­so­n­en bak Tum­bl-bloggen Cli­pArt Cov­ers. Her kan du finne favorittpla­ta di utført med Cli­pArt (du veit, slikt som var pop­ulært då Word kom med dette i førre århun­dre) og tekst utført i Com­ic Sans. Tru det eller ei, men det er artig kva som er laga til!

På tide med ein omstart

Det er fredag og snart på tide å ta helg. Det er sjel­dan du tek omstart på ei fredag for å starte med «blanke ark», men eg gir deg i alle­fall ei nett­side der du kan ta omstart på dei fleste oper­a­tivsys­tema og alle utgåve av desse. Ta ein omstart nuh!

God helg!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: