Categories
Datateknologi Grafikk/design Video/film

Ikkje frykt Internett!

Sjå for deg dette: Du tek ekstremt bra bileter, ska­par bane­bry­tande grafiske design­per­ler eller rett og slett har lyst å vise det store vide Inter­net­tet at du kan skape ting. Utfor­dringa er at du ikkje tør. Kva gjer du?

Ven­tar du på at nevøen din skal få tid til å lage den, sidan han sa for to år sidan at han skulle? Alt­så, du gjer ikkje så myk­je med det. Er du redd å skape noko på Inter­nett på grunn av mang­lande kunnska­par?

Frykt ikkje! Den sjølvs­tendi­ge illus­tratøren og skrift­des­ignaren Jes­si­ca His­che og utviklaren Russ Maschmey­er frå Face­book har nem­leg sett saman ei nett­side som skal hjelpe deg  med å kome deg på nett: Don’t Fear the Inter­net. Gjen­nom fleire steg får du ein kort inn­føring, gjen­nom video, tekst og lenkjer, i kva som er der ute, kor­leis ting funger­ar og kor­leis du kan ta steget ut i denne fan­tastiske ver­da på eigen­hand — og vise at du kan noko! Over ser du fyrste video som gir deg ein intro­duk­sjon til dette nyt­tige pros­jek­tet.

Berre eit lite tips frå meg til deg på ein van­leg tors­dag.