Knask på ein fredag: April


Etter nokre månad­er med heller laber mengde innhald i knas­ka mine kan eg stolt visa fram litt meir knask denne freda­gen. Håpar det fell i smak, og god helg!

La oss illustrere litt fakta frå verda

Me star­tar freda­gen med litt fak­ta frå den dig­i­tale ver­da: Kvart sekund vert det las­ta opp ein time med video til ten­es­ta YouTube. Kor­leis vis­er ein dette best grafisk? Jo, akku­rat slik det vert gjort på denne sida, One Hour per Sec­ond. Her får du også andre fak­ta frå ver­da, basert på inter­val­lar på så og så mange sekund.

Godsaker!

Er du oppteken av nips, design og fif­fige sak­er? Då er sida til Ishac Bertran verdt å leg­gje til bok­mer­ka dine! På sida pre­sen­ter­ar indus­tri-ingeniør-design­er-inno­vatøren diverse sak­er og ting han har pro­dusert, stud­er­ar eller held på å utvikle. Sjekk blant anna ut den vesle trykkpres­sa han har laga i videoen under. Me like!

Kva er «design», sånn eigentleg?

Er det ein logo, eit Word­Press-tema eller rett og slett inno­v­a­tivt brukar­grens­es­nitt? Eg har ikkje eit full­s­tendig svar på det, men Wells Riley bak nettsi­da Star­tups, this is how design works tek opp temaet og fork­larar deg i detalj kva ein ser på som (godt) design. Rel­a­tivt nyt­tig for deg som ikkje er design­er, men som anten har lyst å bli det, eller snusar på kva alt dette design-pratet hand­lar om.

Senk farten!

Nei, eg frontar ikkje ein kam­pan­je frå Statens veg­vesen, men tip­sar deg som er designer/utviklar på veven om eit lite innstikk på din Mac: Slowy app. Last ned, installer og test nettsider ved fork­sjel­lige hastigheitar; Modem, breiare band eller fiber-hastighet. Niftig!

Har du lyst på besøk av Langbein?

Der­som du har ein uopp­fylt draum om å besøke Dis­ney­land (i Paris vel og merke) kan du no få Lang­bein på døra og han tek deg med dit i ein fei! I alle fall dig­i­talt på denne sida. Skriv inn adres­sa di og han kjem!

Gratishaugen

Me betaler gjerne for ting me likar, men om me kan få det gratis vert me ekstra glade. Difor delar eg nye, og gratis knask til deg i dag:

Gratis ikon: Inventicons

Det er ei stund sidan sist eg pre­sen­terte ikon­er for deg her i spal­ta for knask, men i dag er dei små delikate tilbake! Desse lekre ikona frå Inven­ti­cons er gratis til bruk både pri­vat og kom­mer­sielt, og det er 200 av dei. Kan det bli betre? Neppe.

Gratis skrift: Tetra

Det er myk­je arbeid som vert lagt ned i utvikling og design av ei skrift. Difor er det særs sjel­dan ein får fine skrifter utan å betale ei kro­ne. Ekstra kjekt er det då at Font­Fab­ric har gjort Tetra Free Font av Alex­ey Frol­ov tilgjen­ge­leg heilt gratis her!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: