Categories
Skrifter/typografi

Typografisk tips #3

Det skulle gjerne ha kome fleire av dei, men her er kalen­deren sitt siste typografiske tips — i alle fall på denne sida av året. I dag skal eg vise deg litt av fin­urleghei­tane til Open­Type. Velkomen inn i luke 22!

Nok ein gong skal me innom InDe­sign, men berre for å vise kva moglegheitar du kan ha med ei skrift med Open­Type-funksjonar. Eg seier ikkje at alle skrifter av denne typen har dette, for det er det ikkje, men det er fullt mog­leg. Ei av funksjo­nane som finst og som er mest nyt­ta er lig­a­tur­er.

Myk­je som er mog­leg med Open­Type i InDe­sign.

Ei skrift som har dette er Min­ion Pro. Der­som du nyt­tar denne i InDe­sign kan du ved hjelp av til­leg­gs­menyen få nokre artige uttrykk på same tekst. Berre sjå i eksem­pelet over. Nokre meir diskrete  og nyt­tige enn andre, men dette er noko du kan vel­gje ut i frå for­målet.

Dette er kan­skje eit lite tips, men eg tenk­te eg skulle tipse deg om det likev­el.