Kategori: Personleg

 • Lovens lange bart

  Me er straks ved endestoggen til novem­ber. Ikkje noko spe­sielt sånn eigent­leg, men i år som i fjor, og året før der igjen, gror eg bart under nasa for å fremme menn si helse. Kvar novem­ber pågår innsam­lingsak­sjo­nen Movem­ber for å sam­le inn pen­gar til forsk­ing på prostatakreft. Årets bart har ikkje gått heilt upåak­ta hen. Saman […]

 • Oppvarminga er i gong

  Eg rek­nar med dei fleste som har føl­gd meg på denne bloggen veit at eg elskar musikk, og spe­sielt to band: Radio­head og Sig­ur Rós. Denne veka er det duka for ein fan­tastisk kon­ser­top­plev­ing med sist­nemde, nær­mare bestemt i Oslo Spek­trum på torsdag.

 • Å klare seg sjølv

  Å klare seg selv han­dler ikke om å klare alt selv. Å spørre om hjelp når det trengs er et godt tegn på at man klar­er seg selv. Andreas Grav­dal, ung­domsmo­ti­va­tor, fore­dragsh­old­er og forfatter.

 • La oss skifte tema…

  Det er haust og tanken er å starte med meir eller mindre blanke ark når det kjem til bloggen min. Eg har lenge tenkt å forandre på bloggdesignet, men tida strekk ikkje til når det er ein perfeksjonist i førarsetet.

 • Stafettveksling på Stord

  Nynorskstafetten har akkurat hatt ein månads pause, og i morgon parkerar dei bilen med stafettpinnen i verdas største nynorskkommune, Stord.

 • Nynorskens pappa har bursdag!

  I dag er det burs­dag. Burs­da­gen til ein særs vik­tig mann i Noreg si språkhis­to­rie. Du kan kalle han pap­paen til nynorsken om du vil. I dag er det nem­leg 200 år sidan dik­taren og språk­forskaren Ivar Andreas Aasen vart fødd!

 • Det nye eplet

  Apple inviterar til konferanse. Folk sitrar i spenning. Mockups og konsepter oppstår i kreti og pleti. Kva vert presentert? Kjem det ein revolusjon, evolusjon eller berre småpirk? Eg har kort oppsummert mine tankar rundt det dei hadde å koma med på deira WWDC-presentasjon i går kveld.

 • Klar, ferdig, gå, nynorskstafett!

  I år er det eit særs spesielt jubileum som finn stad for oss som elskar nynorsk.
  I samband med dette hiv Noregs Mållag seg på hjul for ei ny målreise land og strand rundt — 200 år etter far til nynorsken, Ivar Aasen, vart fødd.

 • Norsk skriftkunst i svart og kvitt

  Mot slutten av 2012 var det to karar som skreiv historie i Noreg — meir eller mindre bokstaveleg tala. Folkens, me har nemleg fått, såvidt meg bekjent, Noreg sitt fyrste reindyrka skriftforlag — Monokrom!

 • Tonar på ein måndag: Desember

  Jula er rett rundt svingen, og snøen har allereie vist oss at global oppvarming er relativt oppskrytt... Sidan det er jul har eg i dag slege på stortromma og lagt til 20 julelåtar som du kan høyre på inn i siste veka før jula set inn for fullt!