Categories
Personleg

Å klare seg sjølv

Å klare seg selv han­dler ikke om å klare alt selv. Å spørre om hjelp når det trengs er et godt tegn på at man klar­er seg selv.

Andreas Grav­dal, ung­domsmo­ti­va­tor, fore­dragsh­old­er og for­fat­ter.