Stafettveksling på Stord

Nynorskstafett-bilen

Som eg skreiv om i jan­u­ar, så er Noregs Mål­lag på ei reise rundt i lan­det, ein såkalla nynorskstafett, som sitt bidrag til Språkåret 2013. I mor­gon, tys­dag 20. august, star­tar dei opp att på Stord, min heim­stad, etter ein kort som­marpause. Deira knall oran­sje bil skal ikkje vera vanske­leg å oppda­ga, men du finn den i alle fall på øya i løpet av dagen.

Les gjerne gjen­nom bloggen deira for å vite litt meir om kva god­sak­er dei har på lur til deg.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!