Categories
Personleg

Stafettveksling på Stord

Nynorskstafet­ten har akku­rat hatt ein månads pause, og i mor­gon park­er­ar dei bilen med stafettpin­nen i ver­das største nynorskkom­mune, Stord.

Nynorskstafett-bilen

Som eg skreiv om i jan­u­ar, så er Noregs Mål­lag på ei reise rundt i lan­det, ein såkalla nynorskstafett, som sitt bidrag til Språkåret 2013. I mor­gon, tys­dag 20. august, star­tar dei opp att på Stord, min heim­stad, etter ein kort som­marpause. Deira knall oran­sje bil skal ikkje vera vanske­leg å oppda­ga, men du finn den i alle fall på øya i løpet av dagen.

Les gjerne gjen­nom bloggen deira for å vite litt meir om kva god­sak­er dei har på lur til deg.