Stikkord: Nynorsk

 • Kjendisbloggaren

  Eg sat ved arbei­dsspul­ten min i førre veke då tele­fo­nen min ringde. Eg svara hal­lo, og fekk til svar: «Hei! Eg heit­er Andrea og ring­jer frå framti­da! Du har høyrt om oss?». Det er ikkje kvar dag ein får anrop frå framti­da, men det viste seg fort at det var snakk om den nynorske net­tavisa […]

 • Stafettveksling på Stord

  Nynorskstafetten har akkurat hatt ein månads pause, og i morgon parkerar dei bilen med stafettpinnen i verdas største nynorskkommune, Stord.

 • Nynorskens pappa har bursdag!

  I dag er det burs­dag. Burs­da­gen til ein særs vik­tig mann i Noreg si språkhis­to­rie. Du kan kalle han pap­paen til nynorsken om du vil. I dag er det nem­leg 200 år sidan dik­taren og språk­forskaren Ivar Andreas Aasen vart fødd!

 • Klar, ferdig, gå, nynorskstafett!

  I år er det eit særs spesielt jubileum som finn stad for oss som elskar nynorsk.
  I samband med dette hiv Noregs Mållag seg på hjul for ei ny målreise land og strand rundt — 200 år etter far til nynorsken, Ivar Aasen, vart fødd.

 • Den einaste i heile verda

  Det er ikkje mange festivalar som kan kalle seg for unik i sitt felt i heile verda, ja kanskje også i heile universet. Men det kan den nynorske barnebokfestivalen som går av stabelen på Stord på fyrstkomande sundag. Velkomen til Falturiltufestivalen!

 • Nynorsk digitaldugnad

  Som eit ledd i Norsk Målungdom sitt arbeid for å få ei auke i bruken av nynorsk, har dei no iverksatt ein dugnad for å auke bruken i den digitale verda.