Categories
Personleg

Kjendisbloggaren

Eg sat ved arbei­dsspul­ten min i førre veke då tele­fo­nen min ringde. Eg svara hal­lo, og fekk til svar: «Hei! Eg heit­er Andrea og ring­jer frå framti­da! Du har høyrt om oss?». Det er ikkje kvar dag ein får anrop frå framti­da, men det viste seg fort at det var snakk om den nynorske net­tavisa […]

Categories
Personleg

Stafettveksling på Stord

Nynorskstafet­ten har akku­rat hatt ein månads pause, og i mor­gon park­er­ar dei bilen med stafettpin­nen i ver­das største nynorskkom­mune, Stord.

Categories
Artfundige saker Personleg

Nynorskens pappa har bursdag!

I dag er det burs­dag. Burs­da­gen til ein særs vik­tig mann i Noreg si språkhis­to­rie. Du kan kalle han pap­paen til nynorsken om du vil. I dag er det nem­leg 200 år sidan dik­taren og språk­forskaren Ivar Andreas Aasen vart fødd!

Categories
Grafikk/design Personleg Skrifter/typografi

Klar, ferdig, gå, nynorskstafett!

I år er det eit særs spe­sielt jubileum som finn stad for oss som elskar nynorsk.
I sam­band med dette hiv Noregs Mål­lag seg på hjul for ei ny mål­reise land og strand rundt — 200 år etter far til nynorsken, Ivar Aasen, vart fødd.

Categories
Musikk Personleg Video/film

Den einaste i heile verda

Det er ikkje mange fes­ti­valar som kan kalle seg for unik i sitt felt i heile ver­da, ja kan­skje også i heile uni­ver­set. Men det kan den nynorske barnebok­fes­ti­valen som går av sta­be­len på Stord på fyrstko­mande sundag. Velkomen til Fal­turiltufes­ti­valen!

Categories
Datateknologi Personleg

Nynorsk digitaldugnad

Som eit ledd i Norsk Målung­dom sitt arbeid for å få ei auke i bruken av nynorsk, har dei no iverk­satt ein dug­nad for å auke bruken i den dig­i­tale ver­da.