La oss skifte tema…

Det er haust og tanken er å starte med meir eller min­dre blanke ark når det kjem til bloggen min. Eg har lenge tenkt å foran­dre på blog­gde­signet, men tida strekk ikkje til når det er ein per­fek­sjon­ist i førarsetet.

Difor har eg i dag bestemt meg for at innhaldet skal tilbake i fokus, og heller nyt­ta eit eksis­terande temade­sign til bruk på bloggen. Det er tilogmed responsivt…

Det trengs nokre jus­teringar her og der endå, men det kjem etterk­vart. Fyrst og fremst vert det ein liten jobb å over­sette alt frå engel­sk til nynorsk…

Finn du rare ting her og der, er det berre til å ta kon­takt!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!