Categories
Personleg

Stafettveksling på Stord

Nynorskstafet­ten har akku­rat hatt ein månads pause, og i mor­gon park­er­ar dei bilen med stafettpin­nen i ver­das største nynorskkom­mune, Stord.

Categories
Artfundige saker Personleg

Nynorskens pappa har bursdag!

I dag er det burs­dag. Burs­da­gen til ein særs vik­tig mann i Noreg si språkhis­to­rie. Du kan kalle han pap­paen til nynorsken om du vil. I dag er det nem­leg 200 år sidan dik­taren og språk­forskaren Ivar Andreas Aasen vart fødd!

Categories
Grafikk/design Personleg Skrifter/typografi

Klar, ferdig, gå, nynorskstafett!

I år er det eit særs spe­sielt jubileum som finn stad for oss som elskar nynorsk.
I sam­band med dette hiv Noregs Mål­lag seg på hjul for ei ny mål­reise land og strand rundt — 200 år etter far til nynorsken, Ivar Aasen, vart fødd.