Stikkord: Nynorskstafetten

 • Stafettveksling på Stord

  Nynorskstafetten har akkurat hatt ein månads pause, og i morgon parkerar dei bilen med stafettpinnen i verdas største nynorskkommune, Stord.

 • Nynorskens pappa har bursdag!

  I dag er det burs­dag. Burs­da­gen til ein særs vik­tig mann i Noreg si språkhis­to­rie. Du kan kalle han pap­paen til nynorsken om du vil. I dag er det nem­leg 200 år sidan dik­taren og språk­forskaren Ivar Andreas Aasen vart fødd!

 • Klar, ferdig, gå, nynorskstafett!

  I år er det eit særs spesielt jubileum som finn stad for oss som elskar nynorsk.
  I samband med dette hiv Noregs Mållag seg på hjul for ei ny målreise land og strand rundt — 200 år etter far til nynorsken, Ivar Aasen, vart fødd.