Knask på ein fredag: Juni

Feilparkering

Trass i nitidig bryl­laups­for­beredin­gar og sjølv med dår­leg tid til verdsveven siste månaden, har eg likev­el klart å rota saman noko knask til deg.

Finurlege fine greier på nettet

Som van­leg har eg sider som eg synes hadde noko i seg, og som er verdt å fortel­je vidare om. Du kan få lov til å tykkje annleis, men du om det… Enjoy!

We Are Boom

We Are Boom

We Are Boom er ein t‑skjortebutikk som likar å gjere ting litt annleis i sal­spros­essen. Finn fram binder­sen, spring avgarde og kjøp!

Matt Hamm

Matt Hamm

Matt Hamm er ein mann som aller helst vil illus­trere alt og alle. Vevde­sign er berre noko han gjer for å få tida til å gå…

Form + Function

Form + Function

Form + Func­tion er i føl­gje dei sjølve eit design stu­dio som baser­ar seg på inter­ak­tivitet. Eit lite stu­dio med store idear.

Jeff Finley

Jeff Finley

Jeff Fin­ley job­bar i Ohio fyrst og framst som illus­tratør, men er også ein dreven 3D-artist og jobar ein­del med typografi, XHTML og CSS.

Creative Depart

Creative Depart

Ei side dedik­ert til å vise oss alle fine ting der ute, og kva det har å seie for oss. Alt frå kun­st og mote til fotografi.

Design News

Design Newz

Hand­pluk­ka nyhende innafor vevde­sign og utvikling.

Tibe T Reklamebyrå

Tibe-T

Eit av Trond­heim sine mest anerk­jente reklame­byråer. Dei har i det siste vorten ekstra kjent gjen­nom deira still­ingsan­nonse på YouTube. Om du endå ikkje har sett den, er det på tide!

Design Moves Me

Design Moves Me

Roy Ver­gara er ein ved­de­sign­er frå Hous­ton som har design ganske så tett til hjarta.

Skrifter

Her er eit lite knippe med ganske så fine og deko­ra­tive skrifter som sam­stun­des er gratis:

Jos Buivenga

Jos Buivenga

Jos Buiv­en­ga har ni av sine skrifter tilgjen­ge­leg for gratis ned­last­ing på hans nettstad. Stikk gjerne innom hans Flickr-side og sjå skriftene hans i bruk.

Days Typeface

days

Dette er ei gratis skrift des­igna av Alek­sey Maslov, Ivan Glad­kikh og Alexan­dr Kalachëv.

VAL

VAL™

Ei særeigen skrift frå Font Fab­ric til gratis ned­last­ing.

Stop-motion: Post it

Ikoner

moneyfolder

Mon­ey Fold­er Icon­set, Pixelspread

Brusher

30 Drippy Sprays  

Drip­py Sprays, Web­de­sign­er Depot

Ein litan ting til slutt

Sidan eg no dreg på ferie i tre vek­er, er det uklårt om det vert så myk­je knask ved neste månads slutt. Noko kjem det nok sikkert til å vere, men no er du vert­fall for­beredt. Det einaste som er sikkert, er at eg då er vorten ein ekte mann, if you catch my drift…

God sumar til alle mine lesarar!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!