Categories
Artfundige saker Grafikk/design iPhone/mobil Personleg

Knask på ein fredag: Veke 34

Etter ein ferie fri for stort sett alt teknisk av type data­mask­in­er, er det vel på tide med ein ny «Knask på ein fredag»-følgjetong. Nokre av sak­ene er kan­skje gamalt nytt, men slik er det i den dig­i­tale kvarda­gen…

knask

Etter ein ferie fri for stort sett alt teknisk av type data­mask­in­er, er det vel på tide med ein ny «Knask på ein fredag»-følgjetong. Nokre av sak­ene er kan­skje gamalt nytt, men slik er det i den dig­i­tale kvarda­gen…

Drodleri, drodlera…

Er du ein av dei som sit­ter på bussen og skri­bler ned noko fan­cy på ein papir­lapp, og ergr­er deg over at du ikkje finn igjen skri­b­le­riene når du fekk ein bra ide å bruke det til? Då er kan­skje den nye bær­bare mask­i­nen frå Leno­vo noko for deg: Leno­vo W700 har nem­leg innebygd teikne­brett

iPhone

Sidan stort sett alle net­tavis­er skriv­er om iPhone for tida, kan ikkje eg vere noko unntak. Dette kan vel ikkje akku­rat kallast nyheit, men meir eit artig tilskudd i ein elles hard arbei­d­skvardag. Ei heller denne sak­en, men den kan kan­skje inspirere design­f­reak­er der ute.

Ulykker i Photoshop

Eller Pho­to­shop Dis­as­ters som de kaller seg, er ei genial kilde for tips om kor­leis du IKKJE skal fikse på bileter i Pho­to­shop. Dette er ein av dei sidene eg besøk­jer oftast på jobben. Alltid gøy å sjå at eg får det betre til enn visse andre der ute… Verdt eit besøk!

Kjekke lenkjer

Mens me er inne på (web)design, kan du jo alltids ta ein kikk på desse sidene:

Marian Bantjes

Dette er ei dame med sans for typografi i grafisk design. På denne sida pre­sen­ter­ar ho hen­nar favorit­tar innan design både i mag­a­sin­er og anna. Her er ein beskriv­else som er ganske dekk­jande:

Mar­i­an is one of the most inno­v­a­tive typog­ra­phers work­ing today. She under­stands how to cre­ate his­tor­i­cal sense in the present and onwards into the future. Ste­fan Sag­meis­ter

Send gjerne inn tips i kom­men­tar­fel­tet om du har noko å anbe­fale! Stay tuned for meir under­hal­dande knask framover!