Pludder


oppdatering

Eg ynsk­ja meg eit reint design då ver­sjon 9 av sida mi skulle kome ut. Det fekk eg, dog det har satt visse begren­sningar for kva eg har fått put­ta inn på sida av til­leg­gsop­plysningar om inn­leg­ga, til dømes tag­ger og kat­e­go­ri­ar. Dette er noko som eg til no har hin­dra meg sjølv i å putte på plass, net­topp for å minske plud­der (i web­side-design saman­heng) på sida. Eg har bestemt meg for å ta tak i design­er­pense­len min, svinge den rundt og få desse til­leg­ga til mi side:

  • Tag­ger
  • Større «forhandsvis­ning» av de førre innlegga
  • Kat­e­go­ri­ar
  • Større utnyt­telse av den store kvite fla­ta på høgresida

I til­legg til dette har det vore kon­tin­uer­leg opp­da­ter­ing på småt­ing som anten ikkje har fungert, eller som rett og slett har mangla sårt…

Andre prosjekt

I til­legg til ein­del arbeid på mi eiga nett­side, job­ber eg med å få til ein eller to skrifter til. Mog­leg eine eller begge kjem med moglegheit for å kjøpe dei. Dette for­di dei har litt for myk­je «sjel» til å ver­ta gitt gratis. Også ei ny nett­side for noko veldig hyg­gje­leg er også på teiknebrettet.

Ting vert opp­daterte så fort dei er klare og fer­dig tes­ta, så følg med – heile tida! Kom gjerne med innspel på kva som bør leg­g­jast til av stæsj, eller kva som abso­lutt ikkje treng vere der. Det er eitt fett om det er av eksis­terande eller ikkje-eksis­terande ele­menter på sida per i dag.


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: